Strona główna / Gdzie w Pradze? / do kościoła
aktualizacja serwisu:
Wtorek, 26 Luty 2019r.
Menu

do kościoła


wykaz mszy świętych w obrządku rzymsko- katolickim i innych w Pradze w obcych językach:

# język polski
Praha 1, ul. Husova kościół pw. Jiljí (Idziego), niedziela godz. 12.00.

# język angielski
Praha 1, ul.Josefska, kościół pw. św. Josefa, niedziela 10.30,
Praha 1, ul.Karmelitska 9, kościół pw. P.M. Vítězná (Matki Bożej Zwycięskiej- Praskie Jezulatko), niedziela 12.15,
Praha 1, Malá Strana, ul. Josefská 8, kościół pw. św. Tomasza, sobota godz. 18.00,

# język francuski
Praha 1, Mala Strana, Velkopřevorské nám., kościół pw. Matka Boží pod řetězem, niedziela godz. 11.00,

# język włoski
Praha 1, Na Příkopě 16, kościół pw. św. Kříža, niedziela godz. 11.30,
Praha 1, ul. Karmelitská 9, kościół P. Maria Vítězná (Praskie Jezulatko), niedziela godz. 18.30

# język łaciński
Praha 2, Karlovo nám., kościół pw. św. Ignacego, niedziela godz. 11.00,
Praha 4, Modřany, K Dolům 31/5, Nanebevzatí P. Marie, sobota godz. 8.00,
Praha 5, V Lázních, Narození P. Marie, sobota godz. 18.00,

Msze w języku czeskim.

Praha 1

Matka Boží před Týnem, Týnská ul.- sobota 13.00 hod., niedziela 11.30, 21.00.

Narození Páně (Loreta), Loretánské nám. 6, niedziela 18.00.
Msza w Domku Loretańskim Santa Casa - sobota 7.30.

Bazylika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, od poniedziałku do soboty: 18.00, niedziela 11.00, 18.00

Nejsv. Salvátor (Křížov. nám. za mostem Karola), niedziela 20.00.

Panna Maria Sněžná (najwyższy kościół w Pradze), Jungmannovo nám. 18
niedziela 9.00, 10.15 (dla dzieci), 11.15, 18.00.
poniedziałek- piątek 6.40, 8.00, 18.00, sobota 8.00, 18.00.

Panna Maria Vítězná (Praskie Jezulatko), Karmelitská 9, niedziela 9.00, 10.30, 12.15 (angielska), 18.30 (włoska), 20.00, od poniedziałku do piątku 9.00, 19.00, sobota 9.00, 19.00.

Sv. Benedikt (Karmel), Hradčanské nám. 4, niedziela 7.30, poniedziałek- sobota 7.15.

Sv. Havel, ul. Havelská, filiální kostel Matky Boží před Týnem
niedziela 7.30, poniedziałek - piątek 12.15.

Sv. Karel Boromejský, (Vlašská 36), niedziela 10.00, poniedziałek- pi±tek 15.00.

Svatý Mikuláš, Malostranské nám., niedziela 8.00.

Svatý Tomáš, niedziela 10.00.

Katedra - Svatý Vít, Václav a Vojtěch, Hradčasnké nám., niedziela 8.00, 9.30, 11.00.


Wykaz nabożeństw organizowanych przez Kościół Metodystów

Parafia Farnost Praha 2 - Nové Město, Ječná 19, farář J. Červeňák - neděle 9.00

Parafia Farnost Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 12, far. Ing. P. Janoušek, neděle 9.00 hod.

Parafia Farnost Praha 10 - Strašnice, Vilová 26, farář ThDr. V. Schneeberger, brak danych,

Parafia Farnost Praha 10 - Vršovice, 28. pluku, farář V. Lehocký, neděle 9.30 i 18.00


Cerkiew Prawosławna

Katedralny Kościół św. Cyryla i Metodego, ul. Resslova 9a, Praha 2, niedziela godz. 9.30, obrzedy w językach czeskim, staroczeskim, greckim i angielskim.

Kościół pw. Zvěstování přesvaté Bohorodice, Na Slupi, Praha 2, niedziela godz. 10.00, obrzędy w porządku staroczeskim.

Kościół pw. Zesnutí přesvaté Bohorodice, Olšanské hřbitovy, Praha 3, niedziela godz. 10.00, obrzędy w porządku staroczeskim.
Kościół pw. św. Mikuláše, Roosveltova 29, Praha 6, niedziela godz. 10.00, obrzędy w porządku staroczeskim.


© Uniwersal Travel Polska 1998-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone   Design: WebArt4U.pl

spampoison

0.00483703.