Strona główna / Praga w datach
aktualizacja serwisu:
Wtorek, 26 Luty 2019r.
Menu

PRAGA W DATACH


po r. 870 - założenie Praskiego Hradu
po r. 926 - założenie rotundy świętego Wita na Praskim Hradzie
10. stulecie - założenie grodu Wyszehrad
965 - pierwsze świadectwo kupca Ibrahima Ibn Jakuba o Pradze
973 - założenie biskupstwa
1085 - Praga miastem królewskim - siedziba pierwszego króla czeskiego Vratislava I.
1172 - ukończenie budowy drugiego kamiennego mostu w środkowej Europie, Mostu Judyty
po r. 1230 - założenie Starego Miasta
1257 - założenie Male Strany
1310-1346 - Jan Luksemburski królem czeskim
około roku 1320 - powstanie Hradczan (części miejskiej)
1338 - założenie Ratusza Staromiejskiego
1344 - biskupstwo w Pradze zyskało rangę stolicy arcybiskupiej, rozpoczęcie budowy katedry praskiej (budowę dokończono w roku 1929)
1346-1378 - epoka Karola IV. - Praga stolicą Królestwa Czech oraz Rzeszy Rzymskiej
1348 - założenie Nowego Miasta oraz pierwszego Uniwersytetu w środkowej Europie (Uniwersytet Karola)
1419-1437 - próby duchowieństwa o refomę w kościele zakończyły się husycką rewoltą (Jan Hus, reformator oraz kaznodzieja, męczennik za wiarę)
1526 - dynastia habsburska zasiada na tronie czeskim (do roku 1918)
1583-1611 - Rudolf II. królem czeskim. Praga siedzibą cesarstwa oraz ogniskiem społecznego oraz kulturalnego życia
1618-1620 - powstanie narodowe w Czechach przeciwko Habsburgom, po jego porażce, upadek języka czeskiego oraz świadomości narodowej
1784 - połączenie czterech dotychczas samodzielnych miast praskich (Hradczany, Mala Strana, Stare Miasto, Nowe Miasto)
1784-1848 - odrodzenie narodu czeskiego, początki rewolucji przemysłowej, powstanie czeskich instytucji
1918 - ogłoszenie samodzielności państwa Czechosłowacja, Praga stolicą nowego kraju, powstałego w wyniku rozpadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego
1939-1945 - okupacja Czechosłowacji przez III Rzeszę Niemiecką
1945 - Powstanie w Pradze, wyzwolenie Pragi przez Armię Czerwoną
1948 - przewrót lutowy, Komunistyczna Partia Czechosłowacji dochodzi do władzy
1968 - Praska Wiosna - interwencja wojsk Układu Warszawskiego
1989 - Aksamitna Rewolucja, Wacław Havel wybrany na prezydenta Czechosłowacji
1993, 1. stycznia - rozdzielenie państwa federacyjnego, powstanie Republiki Czeskiej
1993, 26. luty - Wacław Havel wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej
1999, 12. marca - wejście Czech do NATO
2004, 1. kwietnia - wejście Czech do Unii Europejskiej


© Uniwersal Travel Polska 1998-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone   Design: WebArt4U.pl

spampoison

0.00944995.